vrijdag 4 maart 2016

~ Gekwetst verleden


"De bevestiging dat God er altijd is en je vasthoud door alle ellende heen wordt werkelijkheid, wanneer je op een dag terug kijkt en beseft dat je nooit zover had kunnen komen als Hij je niet had vastgehouden!" - Tineke

Mededogen voor het gekwetste kind in jezelf - een gedicht

Lieve kleine ik…
Net zoals een jonge moeder haar pasgeborene tegen zich aandrukt, zo houd ik jou altijd heel dicht bij me. Beschermend, verborgen in mijn armen.
Als een lied, stop ik je in mijn hoofd en neem je overal mee, wiegend op het geluid van de wind.
Dicht bij mijn hart houd ik je vast en kan je niet laten gaan.
Bang als ik ben om je kwijt te raken,
houd ik je stevig vastgeklemd aan mijn gekwetst verleden.

Maar lieve kleine ik, mijn toekomst is niet wat het zou moeten zijn.
Als ik je vast blijf houden, verlies ik het uitzicht over mijn leven.
Mijn lieve kleine ik, neem maar afscheid van de tijd waar in je niets meer kan geven, 
dan wat toch al is geweest.
Ga maar terug naar die tijd; het zijn dat voorbij is.
En als je gaat, huil maar niet, wij zullen blijven hetzelfde kind.
Zonder samen te zijn, zijn we nog altijd één.
Mij overgevend aan het heden, kan ik zijn wie ik ben; een geliefd kind, omarmt door de Schepper van het leven. Kostbaar en waardevol in mijn eigen tijd.
- Tineke


`Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.` ~Matteüs 19:14

Geloof

Als je geloofd wat er in de Bijbel staat en je de woorden van de Here Jezus leest waarin Hij de kinderen bij zich roept, kan je over deze woorden best verdrietig worden. Want zo heeft het voor jou misschien helemaal niet gevoeld. Je kunt je afvragen: Waar was God toen ik het als kind zo moeilijk had? Was Hij mijn Helper in mijn onmacht, een troostvol lied in de donkerste nachten? Ik ben zo bang geweest. Maar God? Nee, die heb ik niet ervaren…

Zomaar een paar gedachten die door je heen kunnen gaan als je je richt op je diep gekwetste kinderhart. 

‘Heer…’ fluisterde ook ik. ‘Waar was U, toen ik U zo nodig had?’

En het is niet onwaarschijnlijk als er velen met soortgelijke gedachten en gevoelens worstelen…

En ik weet dat God zal antwoorden:

‘Mijn lieve kind. Ik was bij je…’ Niet verontschuldigend, maar troostend en bevestigend. En Hij gaat verder: ‘Ik bén bij je... ’

"...als het geliefde kind, omarmt door de Schepper van het leven."
zondag 15 maart 2015

~ Achter Jezus staan

Er was eens een meisje van twaalf jaar dat stervende was. Ze was streng gelovig opgevoed. Haar vader en moeder waren diep bedroeft dat ze zo ziek en stervende was.
Op een avond aan haar sterfbed sprak een ouderling met de ouders over hun angst voor het oordeel van God over hun dochtertje. Ze waren zelfs bang dat hun dochtertje in de hel zou komen.

Maar het meisje had meer Bijbelkennis dan ze dachten. Zo zei ze zacht:
"Als ik in de hemel kom, zal ik achter Jezus gaan staan. En God zal mij zien door Jezus heen."

Prachtig! God ziet ons door Zijn zoon Jezus Christus heen!

- Ik ben niet langer waardeloos, onbekwaam, hulpeloos of hopeloos. In Christus ben ik zeer waardevol en speciaal.
- Ik ben niet langer schuldig, onbeschermd, alleen of verlaten. In Christus ben ik volkomen zeker en veilig. 
- Ik ben niet langer afgewezen, ongeliefd of vuil. In Christus ben ik volkomen aanvaard. 

Wil je meer lezen over wie jij bent in Christus? Volg dan deze link!

* Verhaal is op waarheid gebaseerd en verteld in de dienst deze zondag. 


donderdag 12 maart 2015

woensdag 25 februari 2015

~ I will not break

~ Lost in a world of sorrow, He always has His eye on me ~

Show me your ways, Lord,
teach me your paths.
Guide me in your truth
and teach me,
for You are God
my savior,
and my hope
is in You
all day long.


~ Psalm 25:4-5

vrijdag 13 februari 2015

~ Niet bang zijn... (Ps. 23:6)

...Want geluk en genade zúllen volgen!

Hoe vaak zegt Jezus niet: Vrees niet? 

Wij laten ons zo gemakkelijk intimideren door de omstandigheden waarin we verkeren, dat we daardoor het zicht op Gods beloften kwijtraken. Maar wat moeite lijkt, of pech, of rampspoed, wordt door God verandert in zegen.*

...Geluk en genade achtervolgen mij alle dagen van mijn leven. Ps 23:6

In welke omstandigheden je ook verkeert, je bent altijd vol verwachting... Zijn liefde, Zijn troost, Zijn aanwezigheid en Zijn beloften. 

Want ook jij blijft vol verwachting: Genade zál volgen!

* Uit: Goede genade van Willem de Vink

woensdag 4 februari 2015

~ Een betekenisvolle afdruk

Met een knuffel en een kus zeg je meer dan alleen eenvoudig; ik houd van je. Je mag er zijn! Je laat een diepe indruk van een onmisbare vitamine L- boost achter. Een positieve en gezonde afdruk van jezelf waarmee je (jou en de ander) betekenisvolle waarde aan de dag geeft.
Het is een bron van liefde dat voor elk mens onmisbaar is om uit te putten, Elke dag weer.

Kinderen geven graag knuffels. Wees als mama ontvankelijk voor deze betekenisvolle liefdes-uiting van je kind. Het is de eenvoudige manier van je kind om te zeggen; ik houd van je! 

En hetzelfde geldt natuurlijk voor in het huwelijk (elke relatie uiteraard!). En daarbij geef je kinderen een mooi voorbeeld van een liefdevolle relatie. Dus geef je lief een innige omhelzing als hij of jij de deur uit gaat. Je laat met je knuffel een betekenisvolle afdruk achter als je buitenshuis je ding gaat doen. En dat geeft nou juist nét die prachtige gloed over je (lees: jullie) dag.

Maak er een gewoonte van. En vergeet vooral niet om je eigen accu op te laden :)
Lees via deze link een verhaaltje over besef van liefde in kleine dagelijkse dingen >>>

maandag 2 februari 2015

~ Altijd beschermend (Ps 23:4)

'Ik zal je niet alleen laten.'

Onderstreep die woorden: De Heer is bij je!

Ergens onder de open hemel zullen ook wij - net als David die er over schreef in zijn Psalmen (Ps. 23:4) - ontdekken dat God het meende toen Hij zei: 'Ik zal je niet alleen laten.' (Gen. 28:15)

God is met ons en omdat Hij zo dichtbij is, is alles anders. Alles!

Onderstreep die woorden: De Heer is bij je!

Soms kan de hemel zo enorm gesloten lijken... ver weg van Gods bescherming.
Zoek Hem dan op. Roep Hem aan. Hij wijkt niet van onze zijde, maar is altijd beschermend.  (volg de link voor meer over Gods nabijheid >>>)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...